Jobba med oss!

Vi skapar möjligheter för våra kunder att göra affärer inom bioekonomin!

NiNa Innovation är ett konsultbolag som hjälper alla typer av aktörer att utveckla sin roll och sina affärer i nya biobaserade värdekedjor.

 

Work with us!

We create opportunities for our customers to do business within the bioeconomy!

NiNa Innovation is a consulting firm that assists all types of actors in developing their roles and their business in new biobased value chains.

 

Vi arbetar med

 • Projektinitiering
 • Projektledning
 • Affärsutveckling
 • Teknikutvärdering
 • Regional utveckling
 • Internationalisering

 

We work with

 • Project initiation
 • Project management
 • Business development
 • Technology assessment
 • Regional development
 • Internationalization