Hur ser bioekonomin ut i din region?

Hur ser bioekonomin ut i din region?

Två är lika som bär, men den tredje har en helt annan näringslivsstruktur inom bioekonomin. När vi sammanställt data från olika svenska regioner ser man både skillnader och likheter som ger olika förutsättningar för att utvecklas inom bioekonomin. Vilka är de tre regionerna? De representerar varsin landsdel.

2016-10-06 09:52